Tính ngày trùng tang và cách hóa giải

Trùng tang có thật không? Đây là câu hỏi được nhiều người đặt ra. Theo như cách tính xem trùng tang thì trùng tang là việc người xấu số mất đi và sẽ dẫn đến sự ra đi của người thân sau đó. Chính vì thế cần xem ngày giờ của người đã chết và tìm cách hóa giải để tránh những chuyện không may về sau. Dưới đây là cách xem ngày chết trùng tang:

Chọn năm sinh và giới tính gia chủ

Năm sinh (âm lịch)

Giới tính

Chọn giờ, ngày tháng năm mất gia chủ

Giờ mất

Ngày Tháng Năm

Mục đích coi ngày trùng tang

Trùng tang là hiện tượng xảy ra khi người chết đột ngột ra đi vào ngày giờ xấu. Dẫn đến những người thân đang sống phải chịu cái chết oan uổng khi chưa đến số. Hậu quả của việc trùng tang liên táng là sao? Vì thế coi ngày trùng tang là việc hệ trọng cần tìm cách hóa giải để tránh điều không may.

Cách tính ngày trùng tang, nhập mộ, thiên di
Cách tính ngày trùng tang, nhập mộ, thiên di

Khi xem ngày trùng tang sẽ giúp bạn nắm được thông tin về cách tính ngày trùng tang nhập mộ cho nữ và nam. Cũng như ngày trùng tang trùng phục khi mất vào ngày trùng tang.

Cách hóa giải bị trùng tang

Khi chết trùng tang cần tìm cách hóa giải để tránh gặp điều không may xảy ra. Vì trùng tang sẽ dẫn đến nhiều điều không may. Cần gửi người đã mất lên một ngôi chùa linh thiêng. Khi đã gửi lên chùa tại nhà không được lập bàn thờ. Chỉ đợi linh hồn của người đã mất được siêu thoát. Sau khi người mất siêu thoát mới được lập bàn thờ tại nhà để cúng. Chính vì thế cần xem ngày chôn cất để tránh bị trùng tang.

Yếu tố xem trùng tang

Công cụ xem ngày trùng tang sẽ dựa vào thông tin bạn cung cấp để biết được cách tính trùng tang. Như vậy cần dựa vào năm sinh của người mất và ngày giờ mất của người đó. Để có thể nắm được việc có chết trùng tang hay không?

Tuổi của người mất

Dựa vào tuổi của người mất, công cụ sẽ cho ra các thông tin cần thiết. Cũng như xem được kết quả của người ra đi xấu số đó. Qua năm sinh và giới tính của người mất sẽ biết sự ra đi đó là do đến số hay chưa đến số.

Ngày giờ của người mất

Ngày giờ người mất chính là để xem ngày đó có phải là ngày xấu hay ngày tốt? Nếu như ngày giờ tốt hợp với tuổi sẽ giảm đi những điều xui xẻo cho người thân. Ngược lại nếu chết vào ngày giờ không hợp sẽ đem lại nhiều điều bất lợi.

Trên đây là cách xem ngày chết có bị trùng tang hay không? Từ đó có thể giúp bạn xem xét ngày giờ mất của người đã khuất để biết thêm về thông tin trùng tang. Từ đó sẽ tìm cách hóa giải thích hợp nếu như bị trùng tang.